Trang sức nam Sói Bạc 304 Bạch Mai, Hà Nội - Tel: 0932286838