51%
 Nhẫn bạc Tứ Linh xoay  Nhẫn bạc Tứ Linh xoay

Nhẫn bạc Tứ Linh xoay

950,000₫

1,950,000₫

40%
 Charm bạc Pandora CP047

Charm bạc Pandora CP047

310,000₫

520,000₫

40%
 Charm bạc Pandora CP049

Charm bạc Pandora CP049

360,000₫

600,000₫

30%
 Charm bạc Pandora CP054

Charm bạc Pandora CP054

260,000₫

370,000₫

40%
 Charm bạc Pandora CP057

Charm bạc Pandora CP057

270,000₫

450,000₫

50%
 Lắc bạc Pandora LP018

Lắc bạc Pandora LP018

1,800,000₫

3,600,000₫

50%
 Lắc bạc Pandora LP026

Lắc bạc Pandora LP026

1,200,000₫

2,400,000₫

50%
 Lắc bạc Pandora LP027

Lắc bạc Pandora LP027

1,200,000₫

2,400,000₫